Vision är en UPS av s k nätinteraktiv typ. Vid ett nätavbrott ger UPSen till skillnad mot enklare varianter ut en ren sinusspänning. Omkopplingstiden från nät- till batteridrift är dessutom mycket kort så att t ex datorer inte reagerar på detta.
Då de på grund av arbetssättet har en mycket hög verkningsgrad klaras kylningen i normaldrift utan fläkt. De är därför särskilt lämpliga för känsliga kontorsmiljöer där tyst miljö eftersträvas.

Vision är en UPS av s k nätinteraktiv typ. Vid ett nätavbrott ger UPSen till skillnad mot enklare varianter ut en ren sinusspänning. Omkopplingstiden från nät- till batteridrift är dessutom mycket kort så att t ex datorer inte reagerar på detta.
Då de på grund av arbetssättet har en mycket hög verkningsgrad klaras kylningen i normaldrift utan fläkt. De är därför särskilt lämpliga för känsliga kontorsmiljöer där tyst miljö eftersträvas.

Teknisk beskrivning

Det nätinteraktiva arbetssättet innebär att elnätet matar lasten så länge spänningen ligger inom godkänt intervall. Enheten har även inbyggd spänningsregulator (AVR) som kan höja respektive sänka en felaktig nätspänning. Vid nätavbrott eller om spänningen ligger utanför tolerans så startar växelriktaren omedelbart på bara några ms.
UPSen ger en ren sinusvåg vid avbrott vilket passar alla typer av belastning.

Samtliga modeller är utrustade med:

  • Användarvänlig belyst LCD-display, som visar status, last, utspänning och återstående batterikapacitet.
  • Automatisk start efter långvarigt nätavbrott.
  • Både LED- och ljudsignal vid spänningsavbrott på nätet.
  • Kortplats för reläkort eller SNMP-adapter via USB medföljer inklusive kabel.
Specifikation    Typbeteckning    E-nummer
Nätinteraktiv UPS 800VA VST 800   5260228
Nätinteraktiv UPS 1100VA VST 1100  5260229
Nätinteraktiv UPS 1500VA VST 1500    5260230
Nätinteraktiv UPS 2000VA VST 2000 5260231