SEP är en 1-fas UPS-serie framtagen för PCs, nätverksservrar, telekommunikations­sys­tem och automatiserade tillverkningsan­lägg­­ningar. Dvs överallt där en säker ström- försörjning krävs. SEP är en online UPS. Med detta menas att utrustningen matas kontinuerligt via likriktare, batterier och växelriktare. På så sätt blir det aldrig något avbrott vid eventuell störning på nätspänningen. Under-, överspänningar, avbrott: Vad som än händer på ingången får din utrustning stabil sinusformad 230V spänning.

SEP är en 1-fas UPS-serie framtagen för PCs, nätverksservrar, telekommunikations­sys­tem och automatiserade tillverkningsan­lägg­­ningar. Dvs överallt där en säker ström- försörjning krävs. SEP är en online UPS. Med detta menas att utrustningen matas kontinuerligt via likriktare, batterier och växelriktare. På så sätt blir det aldrig något avbrott vid eventuell störning på nätspänningen. Under-, överspänningar, avbrott: Vad som än händer på in-gången får din utrustning stabil sinusformad 230V spänning.

Teknisk beskrivning

Denna UPS finns i effektstorlekarna 1, 1.5, 2.2 och 3 kVA.
SNMP-adapter för nätverksövervakning och larmreläkort finns som tillval.

Batterianslutning finns som standard i de fall man önskar utöka reservtiden.
Statisk bypass finns inbyggt i händelse av överbelastning eller fel.
För extra hög verkningsgrad kan ECO-mode kopplas in. Perfekt vid nödbelysning.
Samtliga modeller är utrustade med:

  • Lättavläst LCD-display som visar in- och utdata, effekt i % och återstående batterikapacitet.
  • USB-port.
  • Djupurladdningsskydd för optimering av batteriernas livslängd.
  • Ljus och ljudsignal vid spänningsavbrott.
  • Självtest.
  • Parallellfunktion ingår som standard.
  • Enkel installation av relä och kommunikationskort.
Specifikation    Typbeteckning    E-nummer
On-line UPS 1 kVA, 8 min    SEP1000    5257140
On-line UPS 1 kVA (extra laddare)  SEP1000 ER   5257141
On-line UPS 1,5 kVA, 5 min    SEP1500    5257142
On-line UPS 2,2 kVA, 6 min    SEP2200    5257143
On-line UPS 2,2 kVA (extra laddare) SEP2200 ER    5257144
On-line UPS 3 kVA, 5 min    SEP3000    5257145
On-line UPS 3 kVA (extra laddare) SEP3000 ER    5257146