NPW är ett UPS-system framtaget som ett alternativ till den nätinteraktiva UPS-serien Vision, till lägre kostnad. NPW är ett bra budgetalternativ för att ge backup till icke kritiska förbrukare, t  ex PC, modem, hubbar, switchar mm.

Allmän beskrivning

NPW är ett UPS-system framtaget som ett alternativ till den nätinteraktiva UPS-serien Vision, till lägre kostnad.
NPW är ett bra budgetalternativ för att ge backup till icke kritiska förbrukare, t  ex PC, modem, hubbar, switchar mm.

Teknisk beskrivning

NPW är en nätinteraktiv UPS. Det nätinteraktiva arbetssättet innebär att elnätet matar lasten så länge spänningen ligger inom godkänt intervall.
Den har även AVR funktion vilket innebär att utspänningen regleras i steg via den inbyggda transformatorn. Den har dessutom överlastskydd, kortslutningsskydd och ett visst skydd mot transienter både för el och tele.
I känsliga miljöer kan NPW passa bra då den ej behöver fläkt.
Samtliga modeller är utrustade med:

  • Nätverksinterface via USB som ger signal till datorn vid spänningsavbrott på nätet. Mjukvara + USB-kabel medföljer.
  • LCD-display som visar status och återstående batterikapacitet.

 

Specifikation    Typbeteckning    E-nummer
Nätinteraktiv UPS 600VA NPW 600 5257137
Nätinteraktiv UPS 800VA NPW 800 5263153
Nätinteraktiv UPS 1000VA NPW 1000 5263154
Nätinteraktiv UPS 2000VA NPW 1000 5257138