IDR är en enklare off-line UPS för 19” installation. IDR är inte så djup som normala 19” system.   
IDR är den perfekta lösningen för skydd av IT-utrustning i kontorsmiljö. IDR är en lättanvänd, ekonomisk lösning för alla som vill skydda server, POS-system, router, switchar, hubbar och nätverksapplikationer.

Allmän beskrivning

IDR är en enklare off-line UPS för 19” installation. IDR är inte så djup som normala 19” system.   
IDR är den perfekta lösningen för skydd av IT-utrustning i kontorsmiljö. IDR är en lättanvänd, ekonomisk lösning för alla som vill skydda server, POS-system, router, switchar, hubbar och nätverksapplikationer.

Teknisk beskrivning

IDR är en off-line UPS.
UPS-enheten är tyst i drift (0 dBA) tack vare användningen av en fläktlös design och högfrekventa komponenter.
Enkel anslutning med vanliga Shuko uttag.

Specifikation    Typbeteckning    E-nummer
Nätinteraktiv UPS 600VA IDR600 5257176
Nätinteraktiv UPS 1200VA IDR1200 5257177