1- eller 2 pars jackbart kompakt överspänningsskydd för signal-/tele-­linjer, DIN-skenmonterbart. Ett mycket kraftfullt signal-/teleskydd (30kA, 8/20µs) som ändå ger en låg restspänning.

1- eller 2 pars jackbart kompakt överspänningsskydd för signal-/tele-­linjer, DIN-skenmonterbart. Ett mycket kraftfullt signal-/teleskydd (30kA, 8/20µs) som ändå ger en låg restspänning. Finns för Tele, 4-20mA, RS485 m fl signaltyper.
Skyddet är avsett för 1 par 2 trådar resp. 2 par  4 trådar och är endast 12mm smalt. Trots de kompakta måtten är skydden mycket kraftfulla och klarar 30kA (8/20µs).
Teleskyddet klarar ADSL/VDSL upp till 52MBit/s.
Skyddet jordas antingen via skruvanslutning eller via direktjordningen av DIN-skenan.

Fakta
Skyddet är underhållsfritt. Då en transient tagits om hand av skyddet återgår det till sitt ursprung­liga tillstånd. Om inte så har skyddet gått sön­der p g a följande alternativ:

  • Transientenergin var större än skyddet klarade (p g a blixtnedslag mycket nära installationen).
  • Förstörelse p g a långvarig överspänning, t ex p g a direktförbindelse med 230 V.

 

Specifikation kompletta skydd, 1 pars Typbeteckning E-nummer
Signalskydd 12V med signaljord    EDL2V-12SG    5271697
Signalskydd 12V med signaljord, stickdel    EDLM2V-12SG    5271698
Signalskydd 12V, 1 par komplett    EDL1V-12    5271888
Signalskydd 12V, 1 par komplett, inkl larm    EDL1VS-12    5271889
Signalskydd 12V, 1 par stickdel    EDLM1V-12    5271890
Signalskydd 24V, 1 par komplett    EDL1V-24    5270839
Signalskydd 24V, 1 par komplett, inkl larm    EDL1VS-24    5271891
Signalskydd 24V, 1 par stickdel    EDLM1V-24    5270847
Signalskydd 48V, 1 par komplett    EDL1V-48    5271892
Signalskydd 48V, 1 par komplett, inkl larm    EDL1VS-48    5271893
Signalskydd 48V, 1 par stickdel    EDLM1V-48    5271894
Teleskydd, 1 telelinje komplett    EDL1V-170    5270846
Teleskydd, 1 telelinje komplett, inkl larm    EDL1VS-170    5271895
Teleskydd, 1 telelinje stickdel    EDLM1V-170    5270848

 

Specifikation kompletta skydd, 2 pars Typbeteckning E-nummer
Signalskydd 12V, 2 par komplett    EDL2V-12    5271896
Signalskydd 12V, 2 par stickdel    EDLM2V-12    5271897
Signalskydd 24V, 2 par komplett    EDL2V-24    5270924
Signalskydd 24V, 2 par stickdel    EDLM2V-24    5270849
Signalskydd 48V, 2 par komplett    EDL2V-48    5271898
Signalskydd 48V, 2 par stickdel    EDLM2V-48    5271899
Teleskydd, 2 telelinjer komplett    EDL2V-170    5270926
Teleskydd, 2 telelinjer stickdel    EDLM2V-170    5270850