Dessa skydd är till för att skydda t ex Radio- eller TV-antennkablar från störningar härrörande från bl a åska. Nu även för Koaxskydd för N-kontakt upp till 5.8 GHz.

KO... är ett kompakt koaxialskydd där ett gasurladdningsrör (10-20kA 8/20µs) används som skyddskomponent. Den är en isolator vid normalt tillstånd men vid en överspänning blir den i praktiken tillfälligt kortsluten. För användning upp till hela 6GHz. Anslutningar: BNC-, TNC-,  N-, F-, 7/16- eller UHF- kontakt. Andra anslutningar eller ohmtal på förfrågan. En nyhet är KO6. Det är ett kraftfullt koaxialskydd med N-kontakt som klarar hela 6GHz överföring. KO9P är till för att skydda Radio- eller TV-antennkablar från störningar härrörande från bl a åska. Skyddet KO9P är speciellt lämpligt för kabel-TV. Finns för flera olika typer av anslutningar.

Specifikation Typbeteckning E-nummer
Koaxskydd BNC KO-1P F/M BNC 5270834
Koaxskydd BNC KO-1P F/F BNC 5270961
Koaxskydd BNC KO-2G BNC 5270841
Koaxskydd TNC KO-1G TNC 50    5270840
Koaxskydd N KO-3G F/F-N    5270962
Koaxskydd N KO-3G F/M-N    5270837
Koaxskydd N KO-4G F/F-N    5270842
Koaxskydd N KO-4G F/M-N    5270843
Koaxskydd N KO-6G F/F-N    5270946
Koaxskydd N KO-6G F/M-N    5270947
Koaxskydd 7/16 KO-7/16                    5270965
Antennskydd KO-9P FF    5270880
Koaxskydd UHF KO-11G UHF    5270964