Överspänningsskydd för inkommande matning, DIN-skenmonterbart.

Överspänningsskydd för inkommande matning, DIN-skenmonterbart.

Detta skydd är i första hand framtaget för att uppfylla kraven som ställs på ett grovskydd. Det lämnar dessutom en låg restspänning som gör att det vid de flesta installationer inte behövs grovskydd och mellanskydd med en eventuell induktans emellan. Detta skydd ersätter i de flesta fall kombinationen grov- och mellanskydd.

ED60 är inte att jämföra med ED150 eller ED250 utan är ett grovskydd som väljs för att uppfylla ett grovskydds minimikrav till en låg kostnad.

ED60 är mycket kompakt skydd, en modul/fas, och har inbyggda termosäkringar för ökad säkerhet.

Finns även i 120V, 320V samt 400V versioner.

Finns både med eller utan växlande larmkontakt.

Uppfyller klass III-IV i åskskyddsstandarden SS-EN-62305.

Specifikation     Typbeteckning    E-nummer
Grovskydd/Förstärkt mellanskydd för 230V 1-pol komplett    ED60-230    5270802
Grovskydd/Förstärkt mellanskydd 230V 3-pol komplett, inkl larmkontakt 1-vxl    ED63S-230    5270979
Grovskydd/Förstärkt mellanskydd 230V 4-pol komplett, inkl larmkontakt 1-vxl ED64S-230    5270884
Stickdel till ED60, 230V      EDM60-230 5270974