Vi har ett stort program för skydd av vindkraftsanläggningar. Skydden har utvecklats för att skydda både mot direkta och indirekta blixtnedslag speciellt för vindkraftsanläggningar.

Vi har ett stort program för skydd av vindkraftsanläggningar. Skydden har utvecklats för att skydda både mot direkta och indirekta blixtnedslag speciellt för vindkraftsanläggningar.

Skydden består av varistorblock med tillhörande termosäkring. De finns med/utan larmkontakt. Här visas några av de vanligare skydden. För andra skydd kontakta oss.