Vi har ett stort program för skydd av solcellsanläggningar. Skydden har utvecklats för att skydda både mot direkta och indirekta blixtnedslag speciellt för solcellsanläggningar.

Vi har ett stort program för skydd av solcellsanläggningar. Skydden har utvecklats för att skydda både mot direkta och indirekta blixtnedslag speciellt för solcellsanläggningar.
De är uppbyggda kring den patenterade safetec teknologin för att ge bästa möjliga skydd. De levereras som standar med larmkontakt. Här visas några av de vanligare skydden. För andra skydd kontakta oss.