EPZ har utvecklats för att användas i applikationer
såsom åskskyddsjordning.

Dessa gnistgap har utvecklats för att förhindra potentialskillnader vid blixtnedslag. Därigenom förhindras skador på utrustning och farliga personalförhållanden elimineras.
EPZ har utvecklats för att användas i applikationer såsom åskskyddsjordning där exempelvis en signaljord inte kan anslutas direkt till en kraftsystemsjordning. Det finns också en bred tillämpning inom den petrokemiska industrin för skydd av olje- och gasrör från överslag vid blixturladdningar eller när jordfel av närliggande kraftledningar kan orsaka stora potentialskillnader.


EPZ finns i en hermetiskt tillsluten version för direkt nedgrävning. Det finns även med Baseefa Ex typgodkännandeintyg för användning i Ex miljö. Dessa enheter har utvecklats för att uppfylla kraven SS-EN 50164-3 Komponenter i åskskyddsanläggningar - Del 3: Fordringar på gnistgap med frånskiljande egenskaper.