Överspänningsskydd med integrerat nätfilter. Det är en väldigt effektiv metod för att minimera störningar.

Att skydda känslig elektronik innebär mer än att bara begränsa transienter. Det är även mycket viktigt att minska de snabba stigtiderna av spänning och ström. Detta är möjligt genom att använda ett skydd bestående av både överspäningsskydd och filter. Det är en väldigt effektiv metod för att minimera störningar.
EDF innehåller en kombination av överspänningsskydd och filter som är seriekopplat. Det består av varistorer, gasurladdningsrör och filter. Det är mycket användbart för att skydda halvledarkomponenter, datorer och mikroprocessorbaserad elektronik.

Specifikation kompletta skydd Typbeteckning    E-nummer
Överspänningsskydd med filter, 8A    EDF 8 5271699
Överspänningsskydd med filter, 16A    EDF 16 5270943
Överspänningsskydd med filter, 25A    EDF 25 5270944
Överspänningsskydd med filter, 30A    EDF30 5270945