Vi har sammanställt färdiga paket för alla som vill ha en enkel och generell lösning för de flesta applikationer. Detta utan att ge avkall på det primära, nämligen att ge ett bra skydd mot åska och andra störningar.

Rekommenderade i Plus i SVT.

Vi har sammanställt färdiga paket för alla som vill ha en enkel och generell lösning för de flesta applikationer. Detta utan att ge avkall på det primära, nämligen att ge ett bra skydd mot åska och andra störningar.
● VILLAPAKET rekommenderar vi för fastig­heter i tätort.
● ÅSKPKT 1S rekommenderar vi för fastigheter på landsbygd.
● ÅSKPKT 5 används för samma applikationer. Skillnaden är att ÅSKPKT 5 är kompaktare och har larmkontakt för inkommande el.
För industrifastigheter behövs oftast en anpassad lösning.
Kapslingen har låsbar dörr och färdig flänsöppning. Teleskyddet har indikering för att man lätt kan se om skyddet behöver bytas ut. Skyddet fungerar även för ADSL och VDSL.
Versioner för 5-ledarinstallation samt annat antal teleskydd kan också erhållas.
Observera att efterföljande skydd ej behövs för Åskpaketen då en tillräckligt låg restspänning redan erhålls. Apparatskydd kan dock monteras för extra känslig utrustning men är inget krav. Endast vid speciella applikationer med långa avstånd, efterföljande byggnader etc är detta nödvändigt.
Rådfråga oss gärna för mer info.

På Plus i SVT informerades om åskskydd med hjälp av Räddningsverket. Skydden de rekommenderade var vårt Åskpaket 1. Paketet är t o m  förbättrat jämfört med det som visades med bl a bättre kapsling med öppningsbart lock och flänsöppning, kraftfullare teleskydd, nya Safetec tekniken mm.

● ED-MOW för skydd av robotgräsklippare och laddstationer. Det har blivit allt vanligare med skador på robotgräsklippare och laddstationer. Problemet är oftast den långa slingan som ligger i marken och tar upp marksspänningar vid åsknedslag. Finns bra sätt att skydda utrustningen. I nedanstående pdf finns förslag till lösning.

Robotgräsklippare Robotgräsklippare

Rådfråga oss gärna för mer info.

Specifikation    Typbeteckning    E-nummer
Färdig låda med grov/finskydd ED150 Safetec och teleskydd    ÅSKPKT 1S   5270391
Färdig låda med grov/finskydd ED253S och teleskydd    ÅSKPKT 5    5270811
Färdig låda med mellanskydd ED50 och teleskydd    VILLAPAKET    5270819
Överspänningsskydd för robotgräsklippare ED-MOW 5270499