Vi fortsätter med de uppskattade seminarierna. Vi sätter in extra kostnadsfria seminarier inom överspänningsskydd, åskskydd och potentialutjämning. Föredragshållare är Stefan Bengtsson som har nästan 30 års erfarenhet av åskskydd och överspänningsskydd och som även är med i arbetsgrupperna TK 64 (elinstallationsreglerna) TK81 (åskskydd) samt internationellt inom IEC med 37A (överspänningsskydd) sedan 25 år. 2017 9 nov Stockholm Fullt 10 nov Stockholm Fullt 15 nov Malmö Fullt 16 nov Göteborg Fullt 2018 22 f…

Kurser

Vi fortsätter med de uppskattade seminarierna.

Vi sätter in extra kostnadsfria seminarier inom överspänningsskydd, åskskydd och potentialutjämning. Föredragshållare är Stefan Bengtsson som har nästan 30 års erfarenhet av åskskydd och överspänningsskydd och som även är med i arbetsgrupperna TK 64 (elinstallationsreglerna) TK81 (åskskydd) samt internationellt inom IEC med 37A (överspänningsskydd) sedan 25 år.

2017          
9 nov   Stockholm   Fullt
10 nov   Stockholm   Fullt
15 nov   Malmö   Fullt
16 nov   Göteborg   Fullt
2018        
22 feb   Umeå   Fullt
8 mars   Göteborg   Fullt
9 mars   Växjö   Fullt
4 april   Stockholm   Fullt
5 april   Stockholm   Fullt
         
6 sep   Sundsvall   Fullt
7 sep   Borlänge   Fullt
20 sep   Halmstad   Fullt
21 sep   Linköping   Fullt
2 okt   Stockholm   Fullt
3 okt   Stockholm   Fullt

Kontrollera med oss för ev väntelista/avhopp. I flera fall har vi kunnat bokat större lokaler.

 

Vi går igenom vad det står i de nya Elinstallationsreglerna utg 3 (Handbok 444) med avseende på:
- Potentialutjämning
- Överspänningsskydd
- Åskledare
- Skydd för Laddstolpar/solcellsanläggningar

Vi går igenom åskskydd enligt SS-EN 62305
- Skyddsklasser
- Materialval
- Isolerade åskledarsystem
- Skydd av solcellsinstallationer
- Nya åskskyddshandboken 452

Potentialutjämning
Potentialutjämning av bottenplattor, utformning av jordtag mm. Andra ämnen som behandlas är: standarder/föreskrifter, de olika begreppen, materialval och mycket mer.
Åskledarsystem
Vi tar upp grunderna inom åskledarsystem. Förändringar i och med ny forskning. Vilka standarder gäller, ny teknik inom installation, vilka material skall användas, isolerade/oisolerade system mm. Uppfångare från 1m till 28m. Jordtagstekniker.
Överspänningsskydd
Tyngdpunkten på seminariet är på installation av överspänningsskydd inom lågspännings-, signal- och teleanläggningar. Vi tar även upp samordning av kraft och signal, applikationer, placering, avsäkring, olika nät, ny teknik. Vi har idag ett av de mest kompletta programmen med flera unika lösningar väl anpassade för den svenska marknaden. Vi är sedan många år marknadsledande inom överspänningsskydd i Sverige.

Seminarierna är kostnadsfria och pågår mellan 8.30-12.
Vi avslutar med att bjuda på lunch.
Är ni intresserade kan ni anmäla er via
telefon 08-449 80 80 eller mail info@elrond.se