Solcellsanläggningar

Solcellsanläggning

Med den ständigt ökande globala uppvärmningen och dess betydelse för energibesparing är behovet stort för förnybara energikällor. Allt större betydelse får användningen av solcellsanläggningar. Sådana system måste placeras utomhus och som sådana är de känsliga för effekterna av blixtnedslag. Om säker och pålitlig drift ska kunna garanteras, måste dessa system skyddas med lämpliga åtgärder såsom överspänningsskydd. Vi har tagit fram specifika skydd för sådana anläggningar.

För solcellsinstallationer har vi även åskledarmateriel som är väl lämpat antingen för att skydda anläggningen eller hela fastigheten.