Laddstationer

Bensinstationer

Laddstationer för el- och hybridbilar blir mer och mer vanliga. Frågan om överspänningsskydd för dessa uppstår därmed allt oftare. Det är inget krav på överspännings-skydd men enligt Elinstallationsreglerna utg 3 bör överspänningsskydd installeras, främst för att skydda anslutet elfordon. Själva laddstationen skyddas även den av överspänningsskyddet.

"722.443 För att förhindra skada på elfordonet från överspänningar bör ett överspänningsskydd installeras för att skydda kretsen som matar elfordonet."

Typ av överspänningsskydd bör vara minst mellanskydd. Elrond rekommenderar mellanskydd med den patenterade Safetec tekniken vilket innebär att skyddet klarar även andra störningar än åskrelaterade. T ex glapp i neutralledaren m m.
För absolut bästa skydd vid utsatta placeringar rekommenderas Grov-/finskyddet ED150S-TEC230. Även det har Safetec tekniken.
Samma överspänningsskydd kan installeras oavsett typ av laddstation.

Dokument